Bài Báo cáo Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ

 Muốn làm một hòn non bộ, trước hết ta cũng nên cẩn thận lấy giấy, viết ra vẽ một phác thảo. Có thể dùng đá làm mô hình giả dưới đất để từ đó mà rút ra được những ý kiến mới mẻ trước khi làm chính thức.

Chuẩn bị  vật liệu.

Vật liệu chính để làm non bộ là đá;Ciment, cát, sắt: đây là những loại vật liệu để xây, kết nối các khối đá lại với nhau hay xây hồ, bể cạn.

Đá dùng đắp non bộ thì những loại đá xốp dễ hút nước từ trong bồn lên để nuôi cây như đá san hô là hợp nhất. Đá cứng như đá vôi thì cần có khe nứt, kẽ gân để làm mạch nước.

 Dạng đá thì trong khi người Nhật và Hoa thích những loại đá hình thù dị kỳ nhưng tiêu chuẩn của người Việt khi đắp hòn non bộ là đá phải có dạng giống ngọn núi hay hải đảo, có thực tính hơn. Núi đắp thì thường có số lẻ như 1, 3, 5.

 

Bài Báo cáo Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ trang 1

Bài Báo cáo Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ trang 1

Bài Báo cáo Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ trang 2

Bài Báo cáo Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ trang 2

Bài Báo cáo Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ trang 3

Bài Báo cáo Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ trang 3

Bài Báo cáo Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ trang 4

Bài Báo cáo Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ trang 4

Bài Báo cáo Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ trang 5

Bài Báo cáo Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt20 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_bao_cao_ky_thuat_thiet_ke_hon_non_bo.ppt
Tài liệu liên quan