Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Cấp nước sạch nông thôn là một chủ đề được đề cập nhiều trong ba thập kỷ qua. Từ lúc còn

cấp lu, vại và xây bể chứa cho hộ dân, làm giếng khoan, rồi cấp cho điểm/cụm dân cư và đến

nay là xây dựng đường ống hiện đại đấu nối đến hộ dân cùng với công nghệ lọc tiên tiến.

Đầu tư cho xây dựng thì lớn, nhưng công tác quản lý vận hành sau đầu tư/xây dựng thì chưa

được quan tâm thích đáng. Mô hình quản lý hệ thống còn yếu: tự quản và dựa vào cộng đồng

chưa đủ trong giai đoạn mới. Vai trò của tư nhân và doanh nghiệp tham gia chưa được quan

tâm. Chính vì vậy, cấp nước sạch nông thôn còn đang ở vòng luẩn quẩn và hậu quả là hiệu

quả công trình thấp, thời gian sử dụng ngắn, lãng phí vốn đầu tư. Bài báo tổng quan sự phát

triển ở trên thế giới và tình trạng ở Việt Nam trong lĩnh vực này, đồng thời thể hiện kết quả

thử nghiệm mô hình quản lý vận hành sau đầu tư theo cơ chế thị trường và tham gia của tư nhân.

Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc trang 1

Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc trang 1

Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc trang 2

Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc trang 2

Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc trang 3

Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc trang 3

Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc trang 4

Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc trang 4

Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc trang 5

Mô hình quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmo_hinh_quan_ly_van_hanh_he_thong_cap_nuoc_sach_nong_thon_o.pdf
Tài liệu liên quan