Điều khiển bền vững dựa trên mạng Neuron và phương pháp rise bão hòa cho hệ thống treo macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con

Bài báo nghiên cứu phương pháp kết hợp giữa mạng neuron nhân tạo và phương pháp điều khiển RISE bão hòa để điều khiển nhằm nâng cao độ êm dịu cho hệ thống treo Macpherson tích cực, trong đó, phương trình động lực học của hệ thống treo có đặc tính phi tuyến, không xác định và chịu tác động của nhiễu. Mạng neuron với khả năng xấp xỉ (universal approximation capability) cho các hàm số được khai thác để bù cho các thành phần không xác định trong phương trình động lực học của hệ thống treo, còn phương pháp điều khiển bền vững RISE bão hòa với độ lớn của lực tác động được hạn chế trong một giới hạn xác định được sử dụng để dập tắt dao động của khối lượng được treo nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe. Chương trình mô phỏng Matlab đã kiểm chứng hiệu quả của phương pháp điều khiển trên cả miền thời gian và miền tần số, kết quả được so sánh với hệ thống treo tích cực điều khiển PID, hệ thống treo bán tích cực điều khiển Skyhook cải tiến và hệ thống treo bị động.

 

Điều khiển bền vững dựa trên mạng Neuron và phương pháp rise bão hòa cho hệ thống treo macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con trang 1

Điều khiển bền vững dựa trên mạng Neuron và phương pháp rise bão hòa cho hệ thống treo macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con trang 1

Điều khiển bền vững dựa trên mạng Neuron và phương pháp rise bão hòa cho hệ thống treo macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con trang 2

Điều khiển bền vững dựa trên mạng Neuron và phương pháp rise bão hòa cho hệ thống treo macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con trang 2

Điều khiển bền vững dựa trên mạng Neuron và phương pháp rise bão hòa cho hệ thống treo macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con trang 3

Điều khiển bền vững dựa trên mạng Neuron và phương pháp rise bão hòa cho hệ thống treo macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con trang 3

Điều khiển bền vững dựa trên mạng Neuron và phương pháp rise bão hòa cho hệ thống treo macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con trang 4

Điều khiển bền vững dựa trên mạng Neuron và phương pháp rise bão hòa cho hệ thống treo macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con trang 4

Điều khiển bền vững dựa trên mạng Neuron và phương pháp rise bão hòa cho hệ thống treo macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con trang 5

Điều khiển bền vững dựa trên mạng Neuron và phương pháp rise bão hòa cho hệ thống treo macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdieu_khien_ben_vung_dua_tren_mang_neuron_va_phuong_phap_rise.pdf
Tài liệu liên quan