Một số vấn đề kỹ thuật khi xử lý tôn cao đập bê-tông trọng lực, áp dụng cho đập Tân Giang – Ninh Thuận

Việc tôn cao đập trong đó có cả đập bê tông để nâng cao năng lực phục vụ của hồ chứa nước

đang là mối quan tâm của các đơn vị sử dụng nước. Bên cạnh các biện pháp và công nghệ tôn cao đập,

các bài toán kỹ thuật đặt ra với phần đập được tôn cao nói riêng và toàn bộ đập bê-tông nói chung đòi

hỏi có những tính toán cụ thể và chi tiết để đảm bảo an toàn cho đập mới. Nội dung của bài báo này là

đề xuất các giải pháp tôn cao đập bê tông và tính toán ổn định, độ bền cho đập bê-tông trọng lực Tân

Giang - Ninh thuận cùng những nhận xét để việc tôn cao, nâng cấp đập đạt hiệu quả tối đa.

Một số vấn đề kỹ thuật khi xử lý tôn cao đập bê-tông trọng lực, áp dụng cho đập Tân Giang – Ninh Thuận trang 1

Một số vấn đề kỹ thuật khi xử lý tôn cao đập bê-tông trọng lực, áp dụng cho đập Tân Giang – Ninh Thuận trang 1

Một số vấn đề kỹ thuật khi xử lý tôn cao đập bê-tông trọng lực, áp dụng cho đập Tân Giang – Ninh Thuận trang 2

Một số vấn đề kỹ thuật khi xử lý tôn cao đập bê-tông trọng lực, áp dụng cho đập Tân Giang – Ninh Thuận trang 2

Một số vấn đề kỹ thuật khi xử lý tôn cao đập bê-tông trọng lực, áp dụng cho đập Tân Giang – Ninh Thuận trang 3

Một số vấn đề kỹ thuật khi xử lý tôn cao đập bê-tông trọng lực, áp dụng cho đập Tân Giang – Ninh Thuận trang 3

Một số vấn đề kỹ thuật khi xử lý tôn cao đập bê-tông trọng lực, áp dụng cho đập Tân Giang – Ninh Thuận trang 4

Một số vấn đề kỹ thuật khi xử lý tôn cao đập bê-tông trọng lực, áp dụng cho đập Tân Giang – Ninh Thuận trang 4

Một số vấn đề kỹ thuật khi xử lý tôn cao đập bê-tông trọng lực, áp dụng cho đập Tân Giang – Ninh Thuận trang 5

Một số vấn đề kỹ thuật khi xử lý tôn cao đập bê-tông trọng lực, áp dụng cho đập Tân Giang – Ninh Thuận trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmot_so_van_de_ky_thuat_khi_xu_ly_ton_cao_dap_be_tong_trong_l.pdf
Tài liệu liên quan