Giá cả và phương pháp thống kê quy đổi giá trị xây lắp công trình theo giá thực tế ở nước ta

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, ngành xây dựng có những đặc thù rất riêng so với các ngành khác.

- Bản chất tự nhiên của sản phẩm xây dựng thường là đơn chiếc, to lớn, nặng nề và đắt tiền, đáp ứng yêu cầu riêng của các loại khách hàng.

- Cơ cấu ngành rất phức tạp, thường phân tán và trải rộng khắp nơi. Đặc tính của nhu cầu đa dạng với nhiều mục đích sử dụng cuối cùng rất khác nhau.

 

Giá cả và phương pháp thống kê quy đổi giá trị xây lắp công trình theo giá thực tế ở nước ta trang 1

Giá cả và phương pháp thống kê quy đổi giá trị xây lắp công trình theo giá thực tế ở nước ta trang 1

Giá cả và phương pháp thống kê quy đổi giá trị xây lắp công trình theo giá thực tế ở nước ta trang 2

Giá cả và phương pháp thống kê quy đổi giá trị xây lắp công trình theo giá thực tế ở nước ta trang 2

Giá cả và phương pháp thống kê quy đổi giá trị xây lắp công trình theo giá thực tế ở nước ta trang 3

Giá cả và phương pháp thống kê quy đổi giá trị xây lắp công trình theo giá thực tế ở nước ta trang 3

Giá cả và phương pháp thống kê quy đổi giá trị xây lắp công trình theo giá thực tế ở nước ta trang 4

Giá cả và phương pháp thống kê quy đổi giá trị xây lắp công trình theo giá thực tế ở nước ta trang 4

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf4 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgia_ca_va_phuong_phap_thong_ke_quy_doi_gia_tri_xay_lap_cong.pdf
Tài liệu liên quan