Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC

Bài báo trình bày việc xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC bằng phần mềm Swansoft CNC Simulation. Các bài thực hành được xây dựng để giúp sinh viên học vận hành các máy tiện và máy phay CNC có trang bị các bộ điều khiển như Fanuc, Siemens hoặc Mitsubishi. Trong các bài thực hành này, các thao tác vận hành máy ảo được mô phỏng giống như các thao tác vận hành khi sử dụng máy thật. Các bài thực hành này giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm vận hành trước khi bắt đầu thực hành vận hành máy thật.

 

Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC trang 1

Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC trang 1

Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC trang 2

Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC trang 2

Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC trang 3

Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC trang 3

Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC trang 4

Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC trang 4

Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC trang 5

Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành máy tiện và máy phay CNC trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfxay_dung_mot_so_bai_thuc_hanh_ao_ve_van_hanh_may_tien_va_may.pdf
Tài liệu liên quan