Bài giảng Các vấn đề cơ bản về nền móng

Nền công trình là chiều dày lớp đất, đá

nằm dưới đáy móng, có tác dụng tiếp thu tải

trọng công trình bên trên do móng truy ền xuống

từ đó phân tán tải trọng đó vào bên trong nền.

Một cách đơn giản có thể hiểu nền là nửa

không gian phía dưới đáy móng, còn một cách

cụ thể thì phải hiểu nền là một không gian có

giới hạn dưới đáy móng

Bài giảng Các vấn đề cơ bản về nền móng trang 1

Bài giảng Các vấn đề cơ bản về nền móng trang 1

Bài giảng Các vấn đề cơ bản về nền móng trang 2

Bài giảng Các vấn đề cơ bản về nền móng trang 2

Bài giảng Các vấn đề cơ bản về nền móng trang 3

Bài giảng Các vấn đề cơ bản về nền móng trang 3

Bài giảng Các vấn đề cơ bản về nền móng trang 4

Bài giảng Các vấn đề cơ bản về nền móng trang 4

Bài giảng Các vấn đề cơ bản về nền móng trang 5

Bài giảng Các vấn đề cơ bản về nền móng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf104 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1542 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_cac_van_de_co_ban_ve_nen_mong.pdf
Tài liệu liên quan