Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông

Bài báo nghiên cứu sự ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông. Các hỗn hợp mẫu bê tông được thiết kế với tỷ lệ nước - chất kết dính 0,35 và 0,45. Cốt liệu lớn được sử dụng với các kích thước lớn nhất là 25mm, 19mm, 12,5mm và 9,5mm. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khối lượng thể tích của bê tông tươi không bị ảnh hưởng nhiều bởi kích thước cốt liệu. Tuy nhiên, kích thước cốt liệu ảnh hưởng lớn đến độ sụt, cường độ chịu nén, và vận tốc truyền xung siêu âm trong bê tông. Khi kích thước cốt liệu tăng, độ sụt của bê tông tăng. Sử dụng cốt liệu có kích thước lớn nhất 12,5mm cho bê tông có cường độ chịu nén và vận tốc truyền xung siêu âm trong bê tông lớn nhất. Hơn nữa, tất cả các mẫu bê tông trong nghiên cứu này đều có chất lượng tốt với vận tốc truyền xung siêu âm trong bê tông lớn hơn 4200m/s. Kết quả này cho thấy, có thể sử dụng kích thước cốt liệu hợp lý để nâng cao chất lượng của bê tông.

 

Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông trang 1

Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông trang 1

Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông trang 2

Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông trang 2

Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông trang 3

Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông trang 3

Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông trang 4

Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông trang 4

Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông trang 5

Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfanh_huong_cua_kich_thuoc_cot_lieu_len_cac_tinh_chat_cua_be_t.pdf
Tài liệu liên quan