Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa

Hiện nay ngành Công nghiệp văn hóa là một ngành công nghiệp mới nổi gắn với nền kinh tế tri thức và kinh tế số, hiện đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, đem lại doanh thu lợi nhuận cao, làm thay đổi cơ cấu kinh tế và tạo ra sức ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực khác của quốc gia. Hoạt động của ngành chủ yếu gắn với ý tưởng sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số. Việt Nam hiện cũng đang quan tâm và định hướng phát triển lĩnh vực này thông qua các chiến lược của chính phủ và sự quan tâm cũng như nhu cầu tiêu dùng văn hóa của người dân. Tuy nhiên ngành Công nghiệp văn hóa tại Việt Nam hiện nay chỉ mới bắt đầu hình thành và còn thiếu các điều kiện để phát triển trong đó có hệ thống kết cấu hạ tầng ngành.

Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa trang 1

Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa trang 1

Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa trang 2

Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa trang 2

Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa trang 3

Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa trang 3

Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa trang 4

Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa trang 4

Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa trang 5

Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcac_yeu_to_phat_trien_he_thong_ket_cau_ha_tang_nganh_cong_ng.pdf