Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải

Phương pháp xử lý nước thải bằng hệ thông đất ngập nưởc nhân tạo là một phương pháp đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới cách đây khoảng vài chục năm. Tuy nhiên, cho tói nay ở Việt Nam hầu như chưa áp dụng phương pháp này vào việc xử lý nước thải. Báo cáo khoa học này nhằm mục đích giói thiệu và bước đầu nghiên cứu vê' hệ thốhg đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải. Các vấn đề chính trong báo cáo này là: các cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm trong đất ngập nước; các loại đất ngập nước; các loại và vai trò của thực vật (các loại bèo: bèo tây, bèo tấm; các loại thực vật thuỷ sinh bậc cao: cây sậy, cây cói đồng v.v.) trong hệ thống đất ngập nước. Các vai trò này được khai thác dựa trên các đặc điểm thích nghi về hình thái, các quá trình trao đổi chất, trao đổi khí. diễn ra trong suốt giai đoạn sống của chúng.

Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải trang 1

Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải trang 1

Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải trang 2

Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải trang 2

Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải trang 3

Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải trang 3

Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải trang 4

Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải trang 4

Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải trang 5

Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_su_dung_cac_he_thong_dat_ngap_nuoc_nhan_tao_de_xu.pdf