Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 3: Tính toán các tham số hệ thống điện

Sơ đồ điện một nét:

Sơ đồ này chỉ thể hiện nguyên lý cấp điện chung từ nguồn đến phụ tải với các thiết bị đóng cắt

và các loại dây truyền dẫn điện bằng một nét vẽ.

Loại sơ đồ này không chỉ rõ thiết bị một pha đang được sử dụng ở pha nào, chỉ phân biệt một

pha và ba pha bằng cách ghi rõ điện áp sử dụng.

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 3: Tính toán các tham số hệ thống điện trang 1

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 3: Tính toán các tham số hệ thống điện trang 1

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 3: Tính toán các tham số hệ thống điện trang 2

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 3: Tính toán các tham số hệ thống điện trang 2

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 3: Tính toán các tham số hệ thống điện trang 3

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 3: Tính toán các tham số hệ thống điện trang 3

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 3: Tính toán các tham số hệ thống điện trang 4

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 3: Tính toán các tham số hệ thống điện trang 4

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 3: Tính toán các tham số hệ thống điện trang 5

Giáo trình Thiết kế điện công trình - Chương 3: Tính toán các tham số hệ thống điện trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf18 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_thiet_ke_dien_cong_trinh_chuong_3_tinh_toan_cac_t.pdf
Tài liệu liên quan