Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở

Bài báo này giới thiệu một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” chưa được sử dụng ở Việt Nam, phân tích những điểm tích cực và hạn chế của chúng. Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát về hình học, lưu lượng và một số thông số của dòng giao thông tại nút Ngã tư Sở để phân tích những ưu, nhược điểm của phương pháp tổ chức hiện trạng, đồng thời áp dụng những loại hình nút “kiểu mới” vào tính toán, tổ chức giao thông cho nút ngã tư này, từ đó chỉ ra được những ưu việt của chúng so với việc tổ chức giao thông hiện tại. Qua việc áp dụng các loại hình nút “kiểu mới” này vào nút giao Ngã tư Sở, nhóm tác giả nhận thấy rằng việc tổ chức giao thông theo các loại hình nút này sẽ góp phần đáng kể trong việc giảm thiểu ùn tắc tại các nút ngã tư ở Hà Nội nói riêng và các đô thị trên cả nước nói chung. Tuy nhiên, cũng cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về địa hình, đặc điểm giao thông của từng vị trí cụ thể trước khi quyết định loại hình nút giao thông phù hợp nhất.

 

Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở trang 1

Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở trang 1

Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở trang 2

Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở trang 2

Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở trang 3

Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở trang 3

Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở trang 4

Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở trang 4

Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở trang 5

Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_ap_dung_mot_so_loai_hinh_nut_giao_khac_muc_kieu_m.pdf
Tài liệu liên quan