Giáo trình Xây dựng cầu 2

Một số nhược điểm của kết cấu thép như độ bền theo thời gian kém, yêu cầu công tác duy

tu bảo dưỡng thường xuyên, tốn kém chi phí phát sinh trong quá trình khai thác, chi phí đầu tư

ban đầu đắt đỏ, đặc biệt khi ngành công nghiệp cơ khí phát triển, các mỏ quặng thép khan hiếm

dần làm giảm sản lượng thép đưa vào xây dựng các công trình cầu đường. Do đó, người ta ưu

tiên thép để phục vụ xây dựng các cầu lớn, yêu cầu kỹ thuật-mỹ quan cao, đòi hỏi các tính chất

đặc biệt mà các loại vật liệu khác không đáp ứng được. Tuy nhiên, các công trình cầu bằng thép

và thép liên hợp bê tông sẽ vẫn còn đóng vai trò không nhỏ trong công cuộc xây dựng mạng

lưới giao thông ở nước ta trong thời gian tới.

Giáo trình Xây dựng cầu 2 trang 1

Giáo trình Xây dựng cầu 2 trang 1

Giáo trình Xây dựng cầu 2 trang 2

Giáo trình Xây dựng cầu 2 trang 2

Giáo trình Xây dựng cầu 2 trang 3

Giáo trình Xây dựng cầu 2 trang 3

Giáo trình Xây dựng cầu 2 trang 4

Giáo trình Xây dựng cầu 2 trang 4

Giáo trình Xây dựng cầu 2 trang 5

Giáo trình Xây dựng cầu 2 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf165 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 03/11/2021 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_xay_dung_cau_2.pdf
Tài liệu liên quan