Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa

Biến đổi khí hậu đang có ảnh hưởng không nhỏ đến hầu hết các ngành, lĩnh vực ven

biển. Để đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng (BĐKH và NBD) đến các

công trình hạ tầng ven biển cần có một số lượng lớn thông tin thống nhất. Bài báo này trình bày

các kết quả về việc xây dựng thành công bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) về các công trình hạ tầng cơ sở

của tất cả các ngành, lĩnh vực và địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa dựa trên các công cụ GIS

với đầy đủ các thuộc tính của các công trình. Bộ CSDL sẽ được sử dụng trực tiếp trong việc kết hợp

với các thông tin về yếu tố tác động của BĐKH và NBD phục vụ lập danh mục các công trình chịu

tác động của BĐKH và NBD đồng thời có thể sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước tại các

Sở ban ngành của địa phương.

Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa trang 1

Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa trang 1

Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa trang 2

Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa trang 2

Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa trang 3

Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa trang 3

Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa trang 4

Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa trang 4

Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa trang 5

Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfxay_dung_co_so_du_lieu_ha_tang_ky_thuat_ven_bien_phuc_vu_lap.pdf
Tài liệu liên quan