99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run

Accessibility Controls (chỉnh đặc tính của keyboard, mouse, display, sound.; bạn ấn Shift

5 lần cũng ra được cái này)

access.cpl

Add Hardware Wizard (cài đặt thêm phần cứng hay đại loại thế)

hdwwiz.cpl

Add/Remove Programs (gỡ bỏ các chương trình có trong hệ thống)

appwiz.cpl

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run trang 1

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run trang 1

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run trang 2

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run trang 2

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run trang 3

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run trang 3

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run trang 4

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run trang 4

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run trang 5

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1150 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdf99_cau_lenh_chay_tu_hop_thoai_run.pdf
Tài liệu liên quan