Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn

Khái niệm và chức năng

• Hệ điều hành (Operating System) là tập hợp các chương trình được thiết kế để điều khiển toàn bộ các thiết bị phần cứng và phần mềm ứng dụng trong máy tính, tương tác và quản lý việc giao tiếp giữa máy tính và người sử dụng.

• Mỗi máy tính đòi hỏi phải có hệ điều hành để thực hiện các chức năng

• Phải nạp vào bộ nhớ máy tính trước khi chạy bất kỳ phần mềm nào

• Các chức năng chính của hệ điều hành

• Quản lý các luồng thông tin vào ra

• Kiểm tra và phát hiện những sai hỏng của thiết bị

• Phân chia tài nguyên

 

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_4_he_dieu_hanh_le_viet_man.pdf
Tài liệu liên quan