Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc

Nghiên cứu được thực hiện nhằm thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc. Bài toán tối ưu đa mục tiêu được thành lập với hai hàm mục tiêu là thể tích và độ lún của móng cọc. Biến thiết kế là chiều dài cọc và đường kính cọc. Hàm ràng buộc là các ràng buộc về ứng xử kết cấu gồm khả năng chịu tải, độ lún của móng cọc và giới hạn của biến thiết kế. Để giải bài toán thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc, phương pháp được sử dụng trong bài báo là giải thuật NSGA-II (Nondominated Sorting Genetic Algorithm-II).

Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc trang 1

Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc trang 1

Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc trang 2

Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc trang 2

Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc trang 3

Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc trang 3

Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc trang 4

Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc trang 4

Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc trang 5

Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfthiet_ke_toi_uu_da_muc_tieu_cho_ket_cau_mong_coc.pdf
Tài liệu liên quan