Đánh giá ảnh hưởng của nước đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa

Độ nhám của mặt đường là yếu tố quan trọng đảm bảo cho điều kiện chạy xe và an toàn.

Sự thay đổi độ nhám bởi các yếu tố tác động bất lợi trong quá trình khai thác luôn tiềm ẩn nguy cơ mất

an toàn giao thông. Tình trạng mặt đường bị ẩm ướt là yếu tố môi trường cơ bản nhất được quan tâm

khi nhắc đến chất lượng độ nhám mặt đường, đặc biệt đối với loại mặt đường bê tông nhựa. Bài báo

trình bày kết quả thực nghiệm đánh giá độ nhám của mặt đường bê tông nhựa loại BTNC 9.5 và BTNC

12.5 thông qua chỉ số sức kháng trượt ở các điều kiện mặt đường khô sạch và ẩm ướt.

Đánh giá ảnh hưởng của nước đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa trang 1

Đánh giá ảnh hưởng của nước đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa trang 1

Đánh giá ảnh hưởng của nước đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa trang 2

Đánh giá ảnh hưởng của nước đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa trang 2

Đánh giá ảnh hưởng của nước đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa trang 3

Đánh giá ảnh hưởng của nước đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa trang 3

Đánh giá ảnh hưởng của nước đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa trang 4

Đánh giá ảnh hưởng của nước đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa trang 4

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf4 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdanh_gia_anh_huong_cua_nuoc_den_do_nham_mat_duong_be_tong_nh.pdf