Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất

Nghiên cứu trạng thái ứng suất của cọc đóng trong nền đồng nhất hay không đồng nhất,

đáy cọc gặp lức chống không đổi theo phơng pháp lan truyền sóng nghiệm Đa-Lăm-Be ta cần

phải biết vận tốc lún đáy cọc. Nội dung bài báo này các tác giả sẽ xác định vận tốc lún của đáy

cọc đóng trong nền đồng nhất, đáy cọc gặp lực cản không đổi.

 

Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất trang 1

Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất trang 1

Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất trang 2

Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất trang 2

Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất trang 3

Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất trang 3

Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất trang 4

Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất trang 4

Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất trang 5

Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 19/10/2021 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfxac_dinh_van_toc_lun_cua_day_coc_dong_trong_nen_dong_nhat.pdf
Tài liệu liên quan