Một số vấn đề về xử lý số liệu lưới GPS - Mặt đất trong thi công nhà siêu cao tầng

Bài báo đề cập đến một số vấn đề khi xử lý số liệu lưới khống chế phục vụ công tác chuyển trục lên nhà siêu cao tầng. Các tác giả đã phân tích và đưa ra công thức để hiệu chỉnh ảnh hưởng độ không song song của các đường dây dọi, độ lệch dây dọi đến kết quả chiếu trục bằng máy chiếu đứng quang học. Đề xuất ứng dụng thuật toán bình sai tự do lưới không gian GPS - mặt đất để xử lý số liệu đo đạc lưới khống chế trên tầng đầu tiên của mỗi đoạn chiếu, khi sử dụng phương pháp chiếu phân đoạn trong công tác chuyển trục lên tầng nhà siêu cao tầng, có kèm theo tính toán với số liệu thực nghiệm. Việc nghiên cứu thuật toán bình sai này cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn đã được thực hiện thành công và trình bày trong bài báo.

 

Một số vấn đề về xử lý số liệu lưới GPS - Mặt đất trong thi công nhà siêu cao tầng trang 1

Một số vấn đề về xử lý số liệu lưới GPS - Mặt đất trong thi công nhà siêu cao tầng trang 1

Một số vấn đề về xử lý số liệu lưới GPS - Mặt đất trong thi công nhà siêu cao tầng trang 2

Một số vấn đề về xử lý số liệu lưới GPS - Mặt đất trong thi công nhà siêu cao tầng trang 2

Một số vấn đề về xử lý số liệu lưới GPS - Mặt đất trong thi công nhà siêu cao tầng trang 3

Một số vấn đề về xử lý số liệu lưới GPS - Mặt đất trong thi công nhà siêu cao tầng trang 3

Một số vấn đề về xử lý số liệu lưới GPS - Mặt đất trong thi công nhà siêu cao tầng trang 4

Một số vấn đề về xử lý số liệu lưới GPS - Mặt đất trong thi công nhà siêu cao tầng trang 4

Một số vấn đề về xử lý số liệu lưới GPS - Mặt đất trong thi công nhà siêu cao tầng trang 5

Một số vấn đề về xử lý số liệu lưới GPS - Mặt đất trong thi công nhà siêu cao tầng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmot_so_van_de_ve_xu_ly_so_lieu_luoi_gps_mat_dat_trong_thi_co.pdf
Tài liệu liên quan