Giáo trình Thí nghiệm cầu

Ngày nay trong nhiều lĩnh vực khoa học kỳ thuật, vai trò NCTN ngày càng đũộc khẳng định nhằm :

+ Giải quyết các vấn đề về công nghệ và của thực tể sản xuất đòi hỏi thực hiện nhanh, hiệu quả.

+ Giải quyết và hoàn thiện các bài toán mà các phvvõng pháp lý thuyết chúa hoặc không giải quyết đầy đủ hoặc chỉ mói là ý tưổng.

* NCTN là một phương pháp cảm thụ trực tiếp để nhận được các tín hiệu, thông tin và hình ảnh của một hiện tương, một sự vật được gọi là dối tưọng nghiên cứu.

 

Giáo trình Thí nghiệm cầu trang 1

Giáo trình Thí nghiệm cầu trang 1

Giáo trình Thí nghiệm cầu trang 2

Giáo trình Thí nghiệm cầu trang 2

Giáo trình Thí nghiệm cầu trang 3

Giáo trình Thí nghiệm cầu trang 3

Giáo trình Thí nghiệm cầu trang 4

Giáo trình Thí nghiệm cầu trang 4

Giáo trình Thí nghiệm cầu trang 5

Giáo trình Thí nghiệm cầu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf168 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 20/10/2021 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_thi_nghiem_cau.pdf
Tài liệu liên quan