Đánh giá rủi ro cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà khi có sự cố vỡ đập

Sông Đà là nhánh lớn nhất của hệ thống sông Hồng, có tiềm năng thủy điện vào bậc

nhất cả nước. Trên lưu vực sông Đà trong lãnh thổ Việt Nam đã xây dựng 7 hồ chứa lớn, trong đó

có 3 công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam là Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình. Các hồ chứa bậc

thang này có nhiệm vụ quan trọng trong chống lũ, cấp nước tưới và phát điện nhưng đồng thời mỗi

công trình đều làm tăng thêm những rủi ro tiềm ẩn cho hệ thống và công trình bậc dưới nếu gặp sự

cố. Bài báo trình bày kết quả đánh giá rủi ro cho hệ thống các công trình hồ chứa bậc thang sông

Đà theo các kịch bản sự cố vỡ đập bằng mô hình toán thủy lực. Kết quả đánh giá là cơ sở để các

nhà quản lý, quy hoạch và nghiên cứu vận hành hợp lý các hồ chứa bậc thang sông Đà cũng như

đảm bảo an toàn cho hạ du sông Hồng.

Đánh giá rủi ro cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà khi có sự cố vỡ đập trang 1

Đánh giá rủi ro cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà khi có sự cố vỡ đập trang 1

Đánh giá rủi ro cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà khi có sự cố vỡ đập trang 2

Đánh giá rủi ro cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà khi có sự cố vỡ đập trang 2

Đánh giá rủi ro cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà khi có sự cố vỡ đập trang 3

Đánh giá rủi ro cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà khi có sự cố vỡ đập trang 3

Đánh giá rủi ro cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà khi có sự cố vỡ đập trang 4

Đánh giá rủi ro cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà khi có sự cố vỡ đập trang 4

Đánh giá rủi ro cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà khi có sự cố vỡ đập trang 5

Đánh giá rủi ro cho hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà khi có sự cố vỡ đập trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdanh_gia_rui_ro_cho_he_thong_ho_chua_bac_thang_tren_song_da.pdf
Tài liệu liên quan