Bài giảng Lịch sủ kiến trúc Việt Nam - Bài 9: Kiến trúc Ấn giáo

TRIẾT HỌC ẤN GIÁO VỀ SÁNG TẠO THẾ GIỚI

- BỂ SỮA TƯỢNG TRƯNG CHO VŨ TRỤ VÔ ĐỊNH.

- TRỤC VŨ TRỤ Ở GIỮA

- RẮN THẦN CUỘN VÀO THÂN TRỤC.

- CHƯ THẦN KÉO RẮN ĐỂ KHUẤY BIỂN SỮA VÀ TẠO RA MUÔN VẬT.

- TRỤC VŨ TRỤ ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG NÚI MÊRU VỚI HAI DÃY CẮT

NHAU THEO HÌNH CHỮ THẬP(+), BIỂU HIỆN 5 HƯỚNG CỦA VŨ TRỤ

LUẬN ? BÌNH ĐỒ NGŨ ĐIỂM.

 

Bài giảng Lịch sủ kiến trúc Việt Nam - Bài 9: Kiến trúc Ấn giáo trang 1

Bài giảng Lịch sủ kiến trúc Việt Nam - Bài 9: Kiến trúc Ấn giáo trang 1

Bài giảng Lịch sủ kiến trúc Việt Nam - Bài 9: Kiến trúc Ấn giáo trang 2

Bài giảng Lịch sủ kiến trúc Việt Nam - Bài 9: Kiến trúc Ấn giáo trang 2

Bài giảng Lịch sủ kiến trúc Việt Nam - Bài 9: Kiến trúc Ấn giáo trang 3

Bài giảng Lịch sủ kiến trúc Việt Nam - Bài 9: Kiến trúc Ấn giáo trang 3

Bài giảng Lịch sủ kiến trúc Việt Nam - Bài 9: Kiến trúc Ấn giáo trang 4

Bài giảng Lịch sủ kiến trúc Việt Nam - Bài 9: Kiến trúc Ấn giáo trang 4

Bài giảng Lịch sủ kiến trúc Việt Nam - Bài 9: Kiến trúc Ấn giáo trang 5

Bài giảng Lịch sủ kiến trúc Việt Nam - Bài 9: Kiến trúc Ấn giáo trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_lich_su_kien_truc_viet_nam_bai_9_kien_truc_an_giao.pdf
Tài liệu liên quan