Giáo trình Sức bền vật liệu

Khác với Cơ lý thuyết, khảo sát sự cân bằng và chuyển động của vật rắn tuyệt đối, còn Sí?c bền vật liệu khảo sát vật thể thực tức là vật rắn biến dạng.

Đối tượng nghiên cứu của Sức bền vật liệu là các vật rắn biến dạng và có các dạng vật thể là:

- Khối (H. 1.1 a): là những vật thể có kích thước theo ba phương tương đương nhau. Ví dụ như: hộp, viên bi, móng máy, .

- Tấm và vỏ (H. l.lb,c): là những vật thể có kích thước theo hai phương lớn hơn nhiều so với phương thứ ba. Ví dụ như: sàn nhà, trần nhà, tường, vỏ bồn chứa,.

- Thanh (H. l.ld,e): là những vật thể có kích thước theo một phương lớn hơn nhiều so với phương thứ ba.

 

Giáo trình Sức bền vật liệu trang 1

Giáo trình Sức bền vật liệu trang 1

Giáo trình Sức bền vật liệu trang 2

Giáo trình Sức bền vật liệu trang 2

Giáo trình Sức bền vật liệu trang 3

Giáo trình Sức bền vật liệu trang 3

Giáo trình Sức bền vật liệu trang 4

Giáo trình Sức bền vật liệu trang 4

Giáo trình Sức bền vật liệu trang 5

Giáo trình Sức bền vật liệu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf144 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_suc_ben_vat_lieu.pdf
Tài liệu liên quan