Ứng dụng lý thuyết sức kháng huy động (MSD) tính toán chuyển vị tường vây dự án SC Vivo City

Tính toán tường chắn theo Eurocode 7 bao gồm thoả mãn 2 trạng thái giới hạn là trạng thái

giới hạn về cường độ (ULS) và trạng thái giới hạn về sử dụng (SLS).

- Trạng thái giới hạn về cường độ: áp lực đất được tính toán dựa trên thuyết Rankine, giả định

sức kháng của vùng đất xung quanh được huy động hoàn toàn và chạm mặt trượt. Sau đó hệ số

an toàn được đưa vào để đảm bảo đất ở xa trạng thái giới hạn.

- Trạng thái giới hạn về sử dụng hay biến dạng dựa trên lý thuyết đàn hồi để tính biến

dạng thông qua các công thức được xây dựng trên quan hệ ứng suất - biến dạng là tuyến tính

 

Ứng dụng lý thuyết sức kháng huy động (MSD) tính toán chuyển vị tường vây dự án SC Vivo City trang 1

Ứng dụng lý thuyết sức kháng huy động (MSD) tính toán chuyển vị tường vây dự án SC Vivo City trang 1

Ứng dụng lý thuyết sức kháng huy động (MSD) tính toán chuyển vị tường vây dự án SC Vivo City trang 2

Ứng dụng lý thuyết sức kháng huy động (MSD) tính toán chuyển vị tường vây dự án SC Vivo City trang 2

Ứng dụng lý thuyết sức kháng huy động (MSD) tính toán chuyển vị tường vây dự án SC Vivo City trang 3

Ứng dụng lý thuyết sức kháng huy động (MSD) tính toán chuyển vị tường vây dự án SC Vivo City trang 3

Ứng dụng lý thuyết sức kháng huy động (MSD) tính toán chuyển vị tường vây dự án SC Vivo City trang 4

Ứng dụng lý thuyết sức kháng huy động (MSD) tính toán chuyển vị tường vây dự án SC Vivo City trang 4

Ứng dụng lý thuyết sức kháng huy động (MSD) tính toán chuyển vị tường vây dự án SC Vivo City trang 5

Ứng dụng lý thuyết sức kháng huy động (MSD) tính toán chuyển vị tường vây dự án SC Vivo City trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 28/10/2021 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfung_dung_ly_thuyet_suc_khang_huy_dong_msd_tinh_toan_chuyen_v.pdf
Tài liệu liên quan