Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ

Động cơ điện không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Vấn đề nghiên cứu về điều khiển véc tơ động cơ không đồng bộ cũng như ảnh hưởng của các tham số động cơ đến bộ điều khiển này là một phần quan trọng trong truyền động động cơ xoay chiều. Do đó, việc mô hình hóa động cơ có xét đến sự thay đổi của các tham số là một vấn đề rất cần thiết. Bài báo này mô tả một mô hình tổng quát của động cơ không đồng bộ ba pha trên cơ sở sử dụng phần mềm Matlab/Simulink quan sát sự thay đổi các tham số của động cơ trong quá trình làm việc. Chi tiết xây dựng của các mô hình phụ khác nhau cho động cơ không đồng bộ đã được chỉ ra. Một động cơ có công suất 2HP được đưa ra để mô phỏng kiểm chứng mô hình đã được xây dựng.

 

Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ trang 1

Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ trang 1

Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ trang 2

Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ trang 2

Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ trang 3

Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ trang 3

Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ trang 4

Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ trang 4

Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ trang 5

Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 546 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmo_hinh_hoa_dong_co_khong_dong_bo_ba_pha_co_xet_den_su_thay.pdf
Tài liệu liên quan