Giáo trình Thoát nước

Khái niệm về nước thải: Là nguồn ô nhiễm, gồm: chất thải sinh lý của người, động

vật, chất thải trong quá trình sản xuất theo nước xả vào môi trường xung quanh.

Tác hại của nước thải:

- Chứa nhiều chất vô cơ độc hại, chất hữu cơ dễ bị phân huỷ thối rữa, nhiều vi

trùng gây bệnh nguy hiểm cho người và động vật.

- Gây ngập lụt làm ảnh hưởng, hư hại tới nhiều đối tượng khác: đất đai, đường

xá, c/trình kiến trúc.

Nhiệm vụ của HTTN: Thu gom, vận chuyển nhanh chóng NT ra khỏi khu vực, đồng

thời xử lý và khử trùng đạt yêu cầu VS trước khi xả vào nguồn tiếp nhận

Giáo trình Thoát nước trang 1

Giáo trình Thoát nước trang 1

Giáo trình Thoát nước trang 2

Giáo trình Thoát nước trang 2

Giáo trình Thoát nước trang 3

Giáo trình Thoát nước trang 3

Giáo trình Thoát nước trang 4

Giáo trình Thoát nước trang 4

Giáo trình Thoát nước trang 5

Giáo trình Thoát nước trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf115 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_thoat_nuoc.pdf
Tài liệu liên quan