Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ

Vai trò kiến trúc trong xã hội chúng ta là hết sức quan trọng. Thiết kế và xây dựng

các công trình luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi cá nhân, mọi tầng lớp, tổ chức xã

hội, nhằm đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển

xã hội. Kiến trúc Việt hình thành và phát triển trong suốt một thời gian dài của lịch sử, là một

di sản văn hoá quí báu cho các thế hệ lưu giữ, tìm hiểu, nghiên cứu để kế thừa và phát huy

trên con đường xây dựng nền kiến trúc đương đại. Mục tiêu cơ bản của bài viết về "Nhân tố

hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ" là tìm hiểu sự dung hoà và tiếp

biến những sắc thái dân gian trong các thực thể kiến trúc khu vực miền Nam Trung Bộ. Qua

đó liên hệ, đúc kết những nhận định về thực tiễn của công tác bảo tồn trùng tu các công trình

kiến trúc dân gian xưa và khuynh hướng phát triển của kiến trúc này trong thời đại mới.

Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ trang 1

Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ trang 1

Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ trang 2

Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ trang 2

Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ trang 3

Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ trang 3

Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ trang 4

Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ trang 4

Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ trang 5

Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnhan_to_hinh_thanh_sac_thai_kien_truc_dan_gian_vung_nam_trun.pdf
Tài liệu liên quan