Bài giảng giám sát thi công đường bộ

NGUYÊN TẮC CHỌN VÀ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG

• Phải phân biệt khối lượng chính và khối lượng phụ:

• Khối lượng chính => máy chủ đạo

• Khối lượng phụ => máy phụ

• - Khối lượng chính: đào, đắp là khối lượng vượt trội so với các

khối lượng khác trong dự toán.

• - Khối lượng phụ: xới, san, đầm nén

Bài giảng giám sát thi công đường bộ trang 1

Bài giảng giám sát thi công đường bộ trang 1

Bài giảng giám sát thi công đường bộ trang 2

Bài giảng giám sát thi công đường bộ trang 2

Bài giảng giám sát thi công đường bộ trang 3

Bài giảng giám sát thi công đường bộ trang 3

Bài giảng giám sát thi công đường bộ trang 4

Bài giảng giám sát thi công đường bộ trang 4

Bài giảng giám sát thi công đường bộ trang 5

Bài giảng giám sát thi công đường bộ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf69 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1080 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_giam_sat_thi_cong_duong_bo.pdf
Tài liệu liên quan