Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ngành xây dựng

Hệ thống Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam luôn gắn liền với quá trình phát triển của ngành Xây dựng. Cho đến nay, hệ thốngquy

chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đã đáp ứng cơ bản các yêu cầu phát triển của ngành. Tuy nhiên hệ thống này còn nhiều bất cập trong quá trình quản lý, biên soạn và áp dụng. Bài báo này trình bày tóm tắt thực trạng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho công tác hệ thống hóa quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành Xây dựng Việt Nam.

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ngành xây dựng trang 1

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ngành xây dựng trang 1

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ngành xây dựng trang 2

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ngành xây dựng trang 2

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ngành xây dựng trang 3

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ngành xây dựng trang 3

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ngành xây dựng trang 4

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ngành xây dựng trang 4

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ngành xây dựng trang 5

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ngành xây dựng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 06/11/2021 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfhe_thong_quy_chuan_ky_thuat_quoc_gia_va_tieu_chuan_quoc_gia.pdf
Tài liệu liên quan