Một phương án khoan nổ mìn không gây tắc nghẽn các lỗ khoan tháo đá

Để đá nổ mìn tháo qua các lỗ khoan không gây tắc nghẽn chúng, có

thể có nhiều phơng án khác nhau. Bài báo chỉ nêu một phơng án liên

quan đến công tác khoan nổ mìn khi mở rộng miệng các lỗ khoan đó.

 

Một phương án khoan nổ mìn không gây tắc nghẽn các lỗ khoan tháo đá trang 1

Một phương án khoan nổ mìn không gây tắc nghẽn các lỗ khoan tháo đá trang 1

Một phương án khoan nổ mìn không gây tắc nghẽn các lỗ khoan tháo đá trang 2

Một phương án khoan nổ mìn không gây tắc nghẽn các lỗ khoan tháo đá trang 2

Một phương án khoan nổ mìn không gây tắc nghẽn các lỗ khoan tháo đá trang 3

Một phương án khoan nổ mìn không gây tắc nghẽn các lỗ khoan tháo đá trang 3

Một phương án khoan nổ mìn không gây tắc nghẽn các lỗ khoan tháo đá trang 4

Một phương án khoan nổ mìn không gây tắc nghẽn các lỗ khoan tháo đá trang 4

Một phương án khoan nổ mìn không gây tắc nghẽn các lỗ khoan tháo đá trang 5

Một phương án khoan nổ mìn không gây tắc nghẽn các lỗ khoan tháo đá trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 20/10/2021 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmot_phuong_an_khoan_no_min_khong_gay_tac_nghen_cac_lo_khoan.pdf
Tài liệu liên quan