Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám (Phần 2)

Mặt đất và các đối tượng khác nhau trên mặt đất trong điều kiện được chiếu sáng như

nhau chúng có khả năng phản xạ, bức xạ năng lượng mặt trời với những mức độ khác nhau.

Do vậy khi chụp ảnh các đối tượng được biểu thị trên ảnh với những mức độ khác nhau về sắc

ảnh, hình dạng, kích thước, cấu trúc, bóng, sự phân bố trong không gian như vốn có của nó

trong tự nhiên tại thời điểm chụp. Nhận biết được đối tượng theo sự biểu thị của chúng trên

ảnh thông qua việc xác định đặc trưng số lượng, chất lượng của đối tượng này cho phép ta đi

tới xác định bản chất của chúng trong lĩnh vực chuyên môn được đặt ra.

 

Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám (Phần 2) trang 1

Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám (Phần 2) trang 1

Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám (Phần 2) trang 2

Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám (Phần 2) trang 2

Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám (Phần 2) trang 3

Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám (Phần 2) trang 3

Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám (Phần 2) trang 4

Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám (Phần 2) trang 4

Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám (Phần 2) trang 5

Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám (Phần 2) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf44 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_trac_dia_anh_vien_tham_phan_2.pdf