Tổng quan về thiết kế - Thi công hố đào sâu, công trình ngầm

Nhu cầu sử dụng không gian ngầm dưới mặt đất để xây dựng công trình và xây chen trong các đô thị

ngày càng phổ biến và cấp thiết, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khoảng thời gian từ những năm 2000 đến nay, việc thiết kế, thi công các công trình ngầm ở một số

công trình đã gây ra những sự cố làm hư hỏng nghiêm trọng các công trình lân cận. Trong bài viết, tác

giả trình bày một cách tổng quan nhất về những đặc điểm, các lọai kết cấu tường chắn, những nguyên

tắc cơ bản về thiết kế và trình tự tính toán thiết kế thi công hố đào sâu, công trình ngầm.

Từ khóa: Thiết kế, Thi công, Hố đào sâu, Công trình ngầm, Tường chắn đất.

Tổng quan về thiết kế - Thi công hố đào sâu, công trình ngầm trang 1

Tổng quan về thiết kế - Thi công hố đào sâu, công trình ngầm trang 1

Tổng quan về thiết kế - Thi công hố đào sâu, công trình ngầm trang 2

Tổng quan về thiết kế - Thi công hố đào sâu, công trình ngầm trang 2

Tổng quan về thiết kế - Thi công hố đào sâu, công trình ngầm trang 3

Tổng quan về thiết kế - Thi công hố đào sâu, công trình ngầm trang 3

Tổng quan về thiết kế - Thi công hố đào sâu, công trình ngầm trang 4

Tổng quan về thiết kế - Thi công hố đào sâu, công trình ngầm trang 4

Tổng quan về thiết kế - Thi công hố đào sâu, công trình ngầm trang 5

Tổng quan về thiết kế - Thi công hố đào sâu, công trình ngầm trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftong_quan_ve_thiet_ke_thi_cong_ho_dao_sau_cong_trinh_ngam.pdf
Tài liệu liên quan