Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng

Việc sử dụng mô hình phần tử hữu hạn trong tính toán hệ kết cấu khung (cột và dầm ngang) đã trở nên khá đơn giản trong việc tính toán nội lực và chuyển vị của hệ. Tuy nhiên đối với hệ khung vòm (cột và vòm) thì trở nên phức tạp do việc phải xây dựng ma trận độ cứng cho vòm. Tuỳ thuộc vào vòm đang xét là vòm tròn, vòm parabol, vòm cycloid,. mà ta có ma trận độ cứng khác nhau. Trong bài báo này tác giả đã xây dựng ma trận độ cứng cho phần tử vòm cycloid từ phương trình trạng thái tại 2 đầu của thanh cong và là cơ sở để xây dựng ma trận độ cứng cho các loại vòm cong khác. Dùng phương pháp phần tử hữu hạn để tính nội lực cho hệ khung vòm cycloid phẳng chịu tải trọng tĩnh.

 

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng trang 1

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng trang 1

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng trang 2

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng trang 2

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng trang 3

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng trang 3

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng trang 4

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng trang 4

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng trang 5

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 06/11/2021 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfphuong_phap_phan_tu_huu_han_trong_tinh_toan_noi_luc_he_khung.pdf
Tài liệu liên quan