Ứng dụng phụ gia khoáng tro bay vào công nghệ vữa xi măng tự chảy không co ngót

Mục đích của bài báo này là thử nghiệm sự kết hợp giữa vữa xi măng tự chảy không co

ngót và phụ gia khoáng tro bay. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là thay thế một phần vữa xi

măng bằng nhiều tỉ lệ tro bay khác nhau (từ 0 – 30%) sau đó thực hiện các thí nghiệm đánh giá độ

lưu động (độ chảy xòe) và cường độ chịu nén (ở 28 ngày tuổi). Các kết quả thí nghiệm đã chỉ ra

hàm lượng tro bay tối ưu và cho thấy triển vọng để ứng dụng loại phụ gia khoáng này vào công

nghệ vữa xi măng tự chảy.

Ứng dụng phụ gia khoáng tro bay vào công nghệ vữa xi măng tự chảy không co ngót trang 1

Ứng dụng phụ gia khoáng tro bay vào công nghệ vữa xi măng tự chảy không co ngót trang 1

Ứng dụng phụ gia khoáng tro bay vào công nghệ vữa xi măng tự chảy không co ngót trang 2

Ứng dụng phụ gia khoáng tro bay vào công nghệ vữa xi măng tự chảy không co ngót trang 2

Ứng dụng phụ gia khoáng tro bay vào công nghệ vữa xi măng tự chảy không co ngót trang 3

Ứng dụng phụ gia khoáng tro bay vào công nghệ vữa xi măng tự chảy không co ngót trang 3

Ứng dụng phụ gia khoáng tro bay vào công nghệ vữa xi măng tự chảy không co ngót trang 4

Ứng dụng phụ gia khoáng tro bay vào công nghệ vữa xi măng tự chảy không co ngót trang 4

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf4 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 03/11/2021 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfung_dung_phu_gia_khoang_tro_bay_vao_cong_nghe_vua_xi_mang_tu.pdf
Tài liệu liên quan