Giáo trình Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị

Tạo bề mặt tự nhiên

Xây dựng bề mặt tự nhiên là tiền đề cơ bản để tiến hành làm việc với các hạng mục còn lại

của Civil, xuất trắc dọc tuyến, mạng lưới thoát nước, thiết kế mái dốc .Do đó tìm hiểu cách

thức xây dựng bề mặt từ các số liệu sẵn có (bề mặt tự nhiên) rất quan trọng.

Để tạo bề mặt vào menu Surface / Create Surface

Ngoài cách này, có thể vào Home Tab/Toolspace/Surfaces/ Click phải chuột /Create

Surface

Sau khi chọn vào Create Surface hộp thoại Create Surface xuất hiện, trong vùng Type của

hộp thoại chọn vào TIN Surface – xây dựng mô hình bề mặt theo lưới tam giác.

Giáo trình Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị trang 1

Giáo trình Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị trang 1

Giáo trình Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị trang 2

Giáo trình Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị trang 2

Giáo trình Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị trang 3

Giáo trình Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị trang 3

Giáo trình Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị trang 4

Giáo trình Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị trang 4

Giáo trình Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị trang 5

Giáo trình Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf244 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 20/10/2021 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_thiet_ke_ky_thuat_ha_tang_do_thi.pdf
Tài liệu liên quan