Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch

Sông phân lạch là loại hình sông tồn tại khá phổ biến ở nước ta, đặc điểm nổi bật nhất

của sông phân lạch là các lạch không ổn định, gây trở ngại cho thoát lũ, giao thông thủy, cửa lấy

nước và cuộc sống của cư dân trên các bãi hoặc ở hai bờ. Do vậy, nghiên cứu đề xuất giải pháp

chỉnh trị sông phân lạch, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra trong chỉnh trị sông, nhằm khai thác

tổng hợp dòng sông phục vụ các ngành kinh tế hữu quan là công việc hết sức cấp thiết.

Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch trang 1

Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch trang 1

Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch trang 2

Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch trang 2

Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch trang 3

Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch trang 3

Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch trang 4

Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch trang 4

Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch trang 5

Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiai_phap_bo_tri_khong_gian_he_thong_cong_trinh_dieu_chinh_t.pdf