Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc

Ứng dụng kỹ thuật xây dựng mô hình ba chiều từ ảnh của vật thể đã được thực hiện ở các quốc gia phát triển trong vài năm gần đây. Hiệu quả của công nghệ này đối với các ngành nghiên cứu khác là một tiềm năng lớn chưa được khai thác hết. Nghiên cứu này nhằm mục đích áp dụng công nghệ mới trong việc xây dựng mô hình 3D của các công trình kiến trúc. Bằng các thử nghiệm với nhiều phần mềm khác nhau, tác giả muốn đánh giá khả năng, tính hiệu quả của các phần mềm, từ đó có cơ sở để lựa chọn phần mềm phù hợp nhất có thể thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng mô hình ba chiều của các công trình xây dựng cũng như không gian kiến trúc. Các phần mềm Recap 360 của Autodesk, Photoscan của Agisof và 3DF Zephyr của 3DFlow đã được lựa chọn để thử nghiệm và đánh giá. Kết quả cho thấy, phần mềm Photoscan là một công cụ hữu hiệu cho việc xây dựng mô hình các công trình và không gian kiến trúc.

Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc trang 1

Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc trang 1

Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc trang 2

Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc trang 2

Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc trang 3

Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc trang 3

Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc trang 4

Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc trang 4

Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc trang 5

Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdflua_chon_phan_mem_de_xay_dung_mo_hinh_3d_tu_anh_cua_cac_cong.pdf