Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu

Đối với các kết cấu có chiều cao lớn chịu tải trọng động như gió hay động đất, để đảm bảo chuyển vị ngang nằm trong giới hạn cho phép thì kết cấu phải có một kích thước hình học nhất định nào đó tạo ra độ cứng đủ lớn và sẽ hạn chế được chuyển vị ngang. Việc tăng kích thước tiết diện dẫn đến nhiều hệ lụy như: chi phí tăng lên, biện pháp thi công phức tạp hơn, Ngoài ra, dưới tác dụng của tải trọng động lên kết cấu cao tầng như ống khói, tháp hay nhà nhiều tầng thì độ cản của bản thân kết cấu (damping) có ảnh hưởng rất quan trọng tới ứng suất cũng như chuyển vị ngang của kết cấu. Bài báo này đề cập đến hai vấn đề chính: hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu có chiều cao lớn nhờ sử dụng một thiết bị điều chỉnh khối lượng (Tuned Mass Damper - TMD); tầm quan trọng của độ cản trong kết cấu tới phản ứng của chúng khi chịu tải trọng động.

 

Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu trang 1

Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu trang 1

Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu trang 2

Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu trang 2

Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu trang 3

Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu trang 3

Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu trang 4

Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu trang 4

Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu trang 5

Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfsu_dung_thiet_bi_dieu_chinh_khoi_luong_de_han_che_chuyen_vi.pdf
Tài liệu liên quan