Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh

Trong những năm gần đây, nước ta đã đầu tư xây dựng rất nhiều nhà máy nhiệt điện để

đấu nối vào lưới điện quốc gia, giảm phụ thuộc vào nguồn thủy điện, khi các dự án vận hành sẽ thải

ra môi trường lượng tro bay rất lớn. Hiện nay công nghệ thi công gia cố nền đất yếu rất phát triển

trong đó có công nghệ thi công cọc xi măng - đất gia cố nền đất yếu rất hiệu quả về mặt kỹ thuật và

kinh tế, được sử dụng rộng rãi. Có thể tận dụng nguồn thải tro bay từ nhà máy nhiệt điện làm cọc đất

- tro bay gia cố nền đất yếu đồng thời tận dụng được nguồn vật liệu địa phương giảm ô nhiễm môi

trường từ việc vận hành nhà máy nhiệt điện. Ở Viêt Nam hiện nay, vẫn còn hạn chế những nghiên cứu

về cọc đất - tro bay. Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về hàm lượng tro bay và đường kính

cọc khi gia cố xử lý nền đất yếu.

Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh trang 1

Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh trang 1

Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh trang 2

Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh trang 2

Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh trang 3

Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh trang 3

Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh trang 4

Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh trang 4

Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh trang 5

Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_su_dung_tro_bay_tu_nha_may_nhiet_dien_duyen_hai_l.pdf
Tài liệu liên quan