Giải pháp trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới và định hướng thời gian tới

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với sự tham mưu, phối hợp thực hiện của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, đến nay công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển rõ rệt, nhiều đô thị đã được quy hoạch điều chỉnh, mở rộng; các dự án đầu tư phát triển khu đô thị, khu dân cư mới, phát triển nhà ở đã và đang xây dựng, hoàn thành đã làm thay đổi về kiến trúc, cảnh quan đô thị và có chất lượng môi trường sống tốt hơn. Do có cơ chế hấp dẫn, đã thu hút được các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào các dự án phát triển đô thị (tại 8/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh). Đến nay đã có 41 dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới, nhà ở thương mại đã được chấp thuận đầu tư (9 dự án đã hoàn thành; 9 dự án hoàn thành từ 80% khối lượng trở lên và 23 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng) với quy mô sử dụng đất khoảng 650 ha.

Giải pháp trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới và định hướng thời gian tới trang 1

Giải pháp trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới và định hướng thời gian tới trang 1

Giải pháp trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới và định hướng thời gian tới trang 2

Giải pháp trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới và định hướng thời gian tới trang 2

Giải pháp trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới và định hướng thời gian tới trang 3

Giải pháp trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới và định hướng thời gian tới trang 3

Giải pháp trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới và định hướng thời gian tới trang 4

Giải pháp trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới và định hướng thời gian tới trang 4

Giải pháp trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới và định hướng thời gian tới trang 5

Giải pháp trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới và định hướng thời gian tới trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

docx6 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docxgiai_phap_trong_dau_tu_xay_dung_cac_khu_do_thi_khu_dan_cu_mo.docx
Tài liệu liên quan