Bài giảng Quản lý khai thác đường

Đặc điểm khai thác đường ô tô

Chịu đựng lưu lượng xe ngày càng tăng

Dạng tải trọng: tĩnh, động và trùng phục

Tải trọng tác động mang tính ngẫu nhiên

Chịu tác động trực tiếp của các yếu tố khí hậu

Bài giảng Quản lý khai thác đường trang 1

Bài giảng Quản lý khai thác đường trang 1

Bài giảng Quản lý khai thác đường trang 2

Bài giảng Quản lý khai thác đường trang 2

Bài giảng Quản lý khai thác đường trang 3

Bài giảng Quản lý khai thác đường trang 3

Bài giảng Quản lý khai thác đường trang 4

Bài giảng Quản lý khai thác đường trang 4

Bài giảng Quản lý khai thác đường trang 5

Bài giảng Quản lý khai thác đường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf114 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_khai_thac_duong.pdf
Tài liệu liên quan