Bài giảng Tổ chức sản xuất co khí (Phần 2)

Các hình thức trả lương

• Trả lương theo thời gian

- Trả lương theo thời gian đơn giản

- Trả lương theo thời gian có thưởng

  Nhiệm vụ: Cung cấp cho phân xưởng và chỗ làm việc dụng cụ có chất lượng cao với chi phí nhỏ nhất (chế tạo, bảo quản, vận hành).

  Thành phần:

•  Bộ phận dịch vụ dụng cụ của nhà máy.

•  Bộ phận dịch vụ dụng cụ của phân xưởng

Bài giảng Tổ chức sản xuất co khí (Phần 2) trang 1

Bài giảng Tổ chức sản xuất co khí (Phần 2) trang 1

Bài giảng Tổ chức sản xuất co khí (Phần 2) trang 2

Bài giảng Tổ chức sản xuất co khí (Phần 2) trang 2

Bài giảng Tổ chức sản xuất co khí (Phần 2) trang 3

Bài giảng Tổ chức sản xuất co khí (Phần 2) trang 3

Bài giảng Tổ chức sản xuất co khí (Phần 2) trang 4

Bài giảng Tổ chức sản xuất co khí (Phần 2) trang 4

Bài giảng Tổ chức sản xuất co khí (Phần 2) trang 5

Bài giảng Tổ chức sản xuất co khí (Phần 2) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf26 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_to_chuc_san_xuat_co_khi_phan_2.pdf
Tài liệu liên quan