Giáo trình môn Kết cấu bê tông cốt thép

Bê tông cốt thép là một loại vật liệu xây dựng hỗn hợp do hai vật liệu thành phần có tính chất

cơ học khác nhau là bê tông và thép cùng cộng tác chịu lực với nhau một cách hợp lý và kinh tế.

Bê tông là một loại đá nhân tạo thành phần bao gồm cốt liệu (cát, đá ) và chất kết dính ( xi

măng, nước.). Bê tông có khả năng chịu nén tốt, khả năng chịu kéo rất kém .

Thép là vật liệu chịu kéo hoặc chịu nén đều tốt. Do vậy người ta thường đặt cốt thép vào trong

bê tông để tăng cường khả năng chịu lực cho kết cấu từ đó sản sinh ra bê tông cốt thép.

Giáo trình môn Kết cấu bê tông cốt thép trang 1

Giáo trình môn Kết cấu bê tông cốt thép trang 1

Giáo trình môn Kết cấu bê tông cốt thép trang 2

Giáo trình môn Kết cấu bê tông cốt thép trang 2

Giáo trình môn Kết cấu bê tông cốt thép trang 3

Giáo trình môn Kết cấu bê tông cốt thép trang 3

Giáo trình môn Kết cấu bê tông cốt thép trang 4

Giáo trình môn Kết cấu bê tông cốt thép trang 4

Giáo trình môn Kết cấu bê tông cốt thép trang 5

Giáo trình môn Kết cấu bê tông cốt thép trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf178 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_mon_ket_cau_be_tong_cot_thep.pdf