Lựa chọn vật liệu để thiết kế cấp phối bê tông tự lèn

Để cho hỗn hợp BTTL có độ tự chảy cao và khả năng tự điền đầy khuôn mẫu, không bị phân tầng, tách nước thì tỷ lệ giữa các vật liệu thành phần phải hợp lý. Về cơ bản BTTL có thành phần không khác nhiều so với bê tông truyền thống, khác biệt là trong BTTL có hàm lượng chất bột mịn lớn so với bê tông truyền thống, chất lượng cốt liệu đòi hỏi cao hơn, trong hỗn hợn bê tông phải sử dụng phụ gia giảm nước bậc cao và phụ gia điều chỉnh độ linh động.

 

Lựa chọn vật liệu để thiết kế cấp phối bê tông tự lèn trang 1

Lựa chọn vật liệu để thiết kế cấp phối bê tông tự lèn trang 1

Lựa chọn vật liệu để thiết kế cấp phối bê tông tự lèn trang 2

Lựa chọn vật liệu để thiết kế cấp phối bê tông tự lèn trang 2

Lựa chọn vật liệu để thiết kế cấp phối bê tông tự lèn trang 3

Lựa chọn vật liệu để thiết kế cấp phối bê tông tự lèn trang 3

Lựa chọn vật liệu để thiết kế cấp phối bê tông tự lèn trang 4

Lựa chọn vật liệu để thiết kế cấp phối bê tông tự lèn trang 4

Lựa chọn vật liệu để thiết kế cấp phối bê tông tự lèn trang 5

Lựa chọn vật liệu để thiết kế cấp phối bê tông tự lèn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdflua_chon_vat_lieu_de_thiet_ke_cap_phoi_be_tong_tu_len.pdf