Một số nguyên tắc và giải pháp bảo tồn giá trị truyền thống của kiến trúc nhà ở dọc sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Vùng đất đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng

chịt, thiên nhiên đa dạng. Từ xưa giao thông đường thủy trở thành phương tiện đi lại chủ yếu. Các

hoạt động, sinh hoạt của người dân (buôn bán, trao đổi hàng hóa, nuôi trồng, sản xuất

nông nghiệp ) đều diễn ra gắn liền với sông nước. Trên thực tế những giá trị được hình thành từ

xưa còn đến bây giờ như các chợ nổi, các vùng cù lao nổi tiếng, các quần thể cảnh quan đặc trưng

sông nước Nam Bộ đang trên đà suy thoái và có nguy cơ mất đi vì nhiều nguyên nhân.

Dưới góc nhìn của việc bảo tồn các giá trị truyền thống, kiến trúc nhà ở dọc sông cũng trên tinh

thần tìm lại và phát huy những lối ứng xử vốn có của cư dân dựa trên khía cạnh kiến trúc, hình thái

kiến trúc, quần thể, góp phần tăng nhận thức về một loại hình nhà ở vô cùng quan trọng, là đặc

trưng không thể thiếu của vùng.

Một số nguyên tắc và giải pháp bảo tồn giá trị truyền thống của kiến trúc nhà ở dọc sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long trang 1

Một số nguyên tắc và giải pháp bảo tồn giá trị truyền thống của kiến trúc nhà ở dọc sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long trang 1

Một số nguyên tắc và giải pháp bảo tồn giá trị truyền thống của kiến trúc nhà ở dọc sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long trang 2

Một số nguyên tắc và giải pháp bảo tồn giá trị truyền thống của kiến trúc nhà ở dọc sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long trang 2

Một số nguyên tắc và giải pháp bảo tồn giá trị truyền thống của kiến trúc nhà ở dọc sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long trang 3

Một số nguyên tắc và giải pháp bảo tồn giá trị truyền thống của kiến trúc nhà ở dọc sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long trang 3

Một số nguyên tắc và giải pháp bảo tồn giá trị truyền thống của kiến trúc nhà ở dọc sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long trang 4

Một số nguyên tắc và giải pháp bảo tồn giá trị truyền thống của kiến trúc nhà ở dọc sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long trang 4

Một số nguyên tắc và giải pháp bảo tồn giá trị truyền thống của kiến trúc nhà ở dọc sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long trang 5

Một số nguyên tắc và giải pháp bảo tồn giá trị truyền thống của kiến trúc nhà ở dọc sông rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmot_so_nguyen_tac_va_giai_phap_bao_ton_gia_tri_truyen_thong.pdf
Tài liệu liên quan