Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015

Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng, do đó, GTĐB có vai trò hết sức quan trọng. Trong những năm qua Chính phủ Việt Nam đã duy trì mức đầu tư khoảng 3,1% GDP/năm cho phát triển hạ tầng giao thông vận tải, trong đó, đầu tư cho phát triển hạ tầng GTĐB trên 70%, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, trong thời gian tới, Việt Nam cần tăng mức đầu tư lên 3,5 đến 4,5% GDP/năm (Chính phủ, 2013), nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nguồn lực tài chính của Nhà nước mới chỉ đáp ứng được 61% (Chính phủ, 2009), vì vậy, hình thức PPP trở nên cần thiết. Thông qua hình thức đầu tư này, Nhà nước và đối tác tư nhân cùng đầu tư phát triển hạ tầng GTĐB, giúp giảm áp lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và tối ưu hoá hiệu quả đầu tư.

 

Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015 trang 1

Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015 trang 1

Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015 trang 2

Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015 trang 2

Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015 trang 3

Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015 trang 3

Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015 trang 4

Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015 trang 4

Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015 trang 5

Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfxac_dinh_muc_rui_ro_trong_cac_du_an_giao_thong_duong_bo_theo.pdf
Tài liệu liên quan