Nghiên cứu sự hình thành cặn lắng trong buồng cháy và sự suy thoái của dầu bôi trơn trong động cơ diesel thủy cỡ nhỏ sử dụng trực tiếp dầu thực vật

Sử dụng trực tiếp dầu thực vật (SVOs –Straight vegetabe oils) là một trong những

hướng lựa chọn hàng đầu để thay thế cho nhiên liệu diesel truyền thống trong hiện đại hóa bền vững

đội tàu cá ven bờ. Việc thương mại hóa SVO ở mức độ vừa phải chưa được triển khai rộng do thiếu

các nghiên cứu về độ bền động cơ, sự suy thoái của dầu bôi trơn và các biện pháp hữu hiệu để giải

quyết các tác động tiêu cực khi sử dụng trực tiếp SVOs trên động cơ diesel. Trong bài báo này, nghiên

cứu thực nghiệm đánh giá tác động lâu dài của dầu Jatropha (JO) đến động cơ diesel cỡ nhỏ lai máy

phát thông qua các thử nghiệm đánh giá độ bền động cơ trong thời gian hoạt động 300 giờ. Kết quả

thử nghiệm cho thấy có sự gia tăng phát thải, sự thay đổi thành phần kim loại trong dầu bôi trơn và

lượng cặn lắng cacbon hình thành trong buồng cháy của động cơ.

Nghiên cứu sự hình thành cặn lắng trong buồng cháy và sự suy thoái của dầu bôi trơn trong động cơ diesel thủy cỡ nhỏ sử dụng trực tiếp dầu thực vật trang 1

Nghiên cứu sự hình thành cặn lắng trong buồng cháy và sự suy thoái của dầu bôi trơn trong động cơ diesel thủy cỡ nhỏ sử dụng trực tiếp dầu thực vật trang 1

Nghiên cứu sự hình thành cặn lắng trong buồng cháy và sự suy thoái của dầu bôi trơn trong động cơ diesel thủy cỡ nhỏ sử dụng trực tiếp dầu thực vật trang 2

Nghiên cứu sự hình thành cặn lắng trong buồng cháy và sự suy thoái của dầu bôi trơn trong động cơ diesel thủy cỡ nhỏ sử dụng trực tiếp dầu thực vật trang 2

Nghiên cứu sự hình thành cặn lắng trong buồng cháy và sự suy thoái của dầu bôi trơn trong động cơ diesel thủy cỡ nhỏ sử dụng trực tiếp dầu thực vật trang 3

Nghiên cứu sự hình thành cặn lắng trong buồng cháy và sự suy thoái của dầu bôi trơn trong động cơ diesel thủy cỡ nhỏ sử dụng trực tiếp dầu thực vật trang 3

Nghiên cứu sự hình thành cặn lắng trong buồng cháy và sự suy thoái của dầu bôi trơn trong động cơ diesel thủy cỡ nhỏ sử dụng trực tiếp dầu thực vật trang 4

Nghiên cứu sự hình thành cặn lắng trong buồng cháy và sự suy thoái của dầu bôi trơn trong động cơ diesel thủy cỡ nhỏ sử dụng trực tiếp dầu thực vật trang 4

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf4 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_su_hinh_thanh_can_lang_trong_buong_chay_va_su_suy.pdf
Tài liệu liên quan