Mô phỏng công suất phát điện của tuabin gió trục đứng dưới ảnh hưởng của mưa

Công suất của tuabin gió bị ảnh hưởng đáng kể bởi các điều kiện không khí

của môi trường hoạt động. Mưa là một hiện tượng phổ biến ở nhiều nơi trên thế

giới, nên việc tìm hiểu ảnh hưởng của nó đến công suất của tuabin gió trục đứng

sẽ cung cấp những thông tin có giá trị trong công tác thiết kế một tháp điện gió

mới. Một mô hình được xây dựng để nghiên cứu sự ảnh hưởng của mưa, từ đó xác

định độ ướt tối ưu cũng như công suất phát điện tương ứng.

Mô phỏng công suất phát điện của tuabin gió trục đứng dưới ảnh hưởng của mưa trang 1

Mô phỏng công suất phát điện của tuabin gió trục đứng dưới ảnh hưởng của mưa trang 1

Mô phỏng công suất phát điện của tuabin gió trục đứng dưới ảnh hưởng của mưa trang 2

Mô phỏng công suất phát điện của tuabin gió trục đứng dưới ảnh hưởng của mưa trang 2

Mô phỏng công suất phát điện của tuabin gió trục đứng dưới ảnh hưởng của mưa trang 3

Mô phỏng công suất phát điện của tuabin gió trục đứng dưới ảnh hưởng của mưa trang 3

Mô phỏng công suất phát điện của tuabin gió trục đứng dưới ảnh hưởng của mưa trang 4

Mô phỏng công suất phát điện của tuabin gió trục đứng dưới ảnh hưởng của mưa trang 4

Mô phỏng công suất phát điện của tuabin gió trục đứng dưới ảnh hưởng của mưa trang 5

Mô phỏng công suất phát điện của tuabin gió trục đứng dưới ảnh hưởng của mưa trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmo_phong_cong_suat_phat_dien_cua_tuabin_gio_truc_dung_duoi_a.pdf