Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:

a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.

d) Cả a) và b).

e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó.

TL: d) theo định nghĩa về “Liquidity”

 

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ trang 1

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ trang 1

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ trang 2

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ trang 2

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ trang 3

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ trang 3

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ trang 4

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ trang 4

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ trang 5

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc61 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 2095 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • docbo_de_thi_het_mon_ly_thuyet_tai_chinh_tien_te.doc
Tài liệu liên quan